JELENKO /  administrator /  12 March 2018 /  5 views
Djed primjećuje da njegovog životnog trofeja,uvčje kože,nema i nastaju problemi. Sumnja pada na Ivu i izgleda kako je djed smrtno ljut na unuka te ga nagoni da prizna gdje je koža našto se mali neuvjerljivo ispričava o tome kako on s time nema ništa.Ražalošćeni i ljuti starac vija unuka po dvorištu i tavanu nebi li izvukao iz njega priznanje za nestanak kože. Sve završava prijetnjom o očevoj kazni koju će imati za podnjeti kada mu se ćaća vrati sa Baćina. Na trenutak Ivo se izvlači iz neugodne pozicije u koju ga je uvela njegova osvetljiva narav.Na drugoj strani protivnička družina zaokupljena je raspravom kako spasiti lane pošto je postalo očito kako će vlasnik kože u potrazi za njom nabasati i na lane koje se iz dana u dan zavlači družini pod srce. Naposljetku,dječaci se dogovaraju kakoje potrebno da netko preko noći bude na straži u kolibi. No junaka za to nije lako naći pa je dogovor da se napravi strašilo koje će oterati mogućeg smutljivca.Djedov stari veker otkucavao je sitne noćne sate kada se mali harambaša Ivo iskrao iz kuće i sa svojim psom Garovom uputio u mračnu noć sa nimalo plemenitim namjerama. U kolibi ga nije zaustavilo ni strašilo koje su Goričani postavili te je bez većeg napora ukrao lane pri čemu je družini ostavio «krvavi trag»da ih navede na pomisao kako je lane priklano. Nova briga zadesila je Ivinog djeda kada ga ujutro nije zatekao kući te je počeo bezglavo tražiti djete po šumi. Usput nailazi na dječakovog oca koji se vraćao sa planine. Slušajući djedovu priču Ivin otac je, osim što je bio zbrinut za maloga,odluči sina kazniti čim se vrati.Seoskim puteljkomu susret dvojici ljudi trčala su djeca od kojih je Kiki bio najglasniji dok je objašnjavao kako se Ivo vratio i kako spava kod kuće. Uz batine koje su sljedile mali harambaša je ispričao ocu i djedu priču o tome kako je krenuo za lopovima kako bi pronašao kožu te kako je usput pronašao lane. Vidjevši lane u staji stanje se malo smirilo i za dječaka su nevolje nakratko minule. Pero i družina nailaze na tužan prizor kada su sretni dotrčali do kolibe . Laneta nije bilo krvav trag na zemlji bio je zlokoban znak. Sa druge strane Jelenkov novi dom odaje mala Jelica. Malena nije mogla,unatoč Ivinoj zabrani,svoju radost oko malog laneta ne podjeliti sa nekim te je slijedeća djevojčica koja je saznala za novog stanovnika Ivinog doma, bila Marica

Related Videos

 •  
  Uloge

  Uloge

  Glavne i sporedne. 37 Glumačkih uloga pojavljuju se u seriji.Od vrlo aktivnih pa do onih vrlo...

  5 views

 •  
  1.Tajna šumske kolibe

  1.Tajna šumske kolibe

  Priča o Jelenku započinje jednog nedjeljnoga jutra u kući dječaka Pere u Goričanu. Mali Pero je...

  20 views

 •  
  2.Tko je vidio lovokradicu

  2.Tko je vidio lovokradicu

  Družina se daje na posao da staru zapuštenu kolibu dovede u red i posao počinje. Malo lane...

  7 views

 •  
  3.Osvetnik

  3.Osvetnik

  Crtajući Slemu salambu Ivo smišlja osvetu Goričanima. Otac Marko kori ga zbog ponašanja te...

  5 views

 •  
  5.Teška odluka

  5.Teška odluka

  Dok se u Ivinoj staji Marica i Jelica igraju sa već naraslim Jelenkom i dok im dječak prebacuje...

  4 views

 •  
  6.Bijeg u slobodu

  6.Bijeg u slobodu

  Djeca iz Vrhovčana toliko su inspirirana i oduševljena novim ishodom događaja oko njihovog...

  5 views

 •  
  7.Snjegovi

  7.Snjegovi

  Zima i prvi snjegovi došli su u selo koje ovijeno bijelim nebeskim plaštem sada izgleda još...

  28 views

 •  
  8.Zameteni puti

  8.Zameteni puti

  Velike količine snježnih nanosa uzrokovale su, u mjestu ali i šire,pravi problem tako da su oni...

  7 views

 •  
  9.San zimske noći

  9.San zimske noći

  Krenuvši za praporcima koje je čula kako zvone kroz šumu mala Marica se našla dubokou šumi koju...

  10 views

© 2018.jelenko.org – Sva prava pridržana.