MARIJA SEKELEZ:U seriji kao Ivova mati


MIRJANA KAUZLARIĆ:U seriji kao Perina mati


NEVENKA ŠAJIN:U seriji kao Maričina mati


VIDA JERMAN:U seriji kao Talijanka


OLGA PIVAC:Žena na česmi

© 2018.jelenko.org – Sva prava pridržana.