EMIR ĆEJVAN:U seriji kao vozač autobusa


FABIJAN ŠOVAGOVIĆ:U seriji kao lugar Vidoje


MIRKO BOMAN:U seriji kao Ratomir


FINKA PAVIČIĆ BUDAK:U seriji kao Baba Kulašuša


INGEBORG APPELT:U seriji kao Jocina mati

© 2018.jelenko.org – Sva prava pridržana.