RAJKO BUNDALO:U seriji kao Marko Sršen Ivov otac


IVO SERDAR:U seriji kao milicajac Mile


MILOŠ KANDIĆ:U seriji kao lovokradica Mijat

 

 


SVETOZAR ŠUMONJA:U seriji kao Perin otac


KARLO BULIĆ:U seriji kao Talijan

© 2018.jelenko.org – Sva prava pridržana.