ŠPIRO GUBERINA:U seriji kao Mate


BOŽIDAR SMILJANIĆ:U seriji kao Veterinar


ADAM VEDERNJAK:U seriji kao gost u separeu gostionice


ZVONIMIR TORJANAC:U seriji kao Grga


FRANJO MAJETIĆ:U seriji kao Doktor

© 2018.jelenko.org – Sva prava pridržana.